ພາສາລາ​ວ
返回

ຂ່າວເດັ່ນ

首页

A+ A A-

返回

ຢ້ຽນຈື​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ແຄວ້ນ​ສູ​ໃນ​ຖານະ​ເປັນ​ທູດ

2014-12-15 16:49:19

ເຈົ້າແຄວ້ນສູຈິ່ງຖາມວ່າ: ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ, ເປັນຫຍັງຈິ່ງສົ່ງ​ທ່ານເປັນທູດມາແຄວ້ນຂອງ​ຂ້າພະ​ອົງ?

ຢ້ຽນຈືຕອບດ້ວຍຄວາມບໍ່​ຟ້າວ​ບໍ່​ຝັ່ງວ່າ: ແຄວ້ນຊີ​ພວກ​ເຂົ້າ​ພະ​ເຈົ້າແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການ ແຕ່ງທູດໄປແຄວ້ນຕ່າງໆທີ່ສຸດ, ສຳລັບຄົນທີ່ສະຫລາດສ່ອງໃສ​ແລະມີຄວາມສາມາດສູງນັ້ນ, ກໍ່ສົ່ງເຂົາເຈົ້າໄປແຄວ້ນທີ່ມີຄຸນສົມບັດສູງ, ສຳລັບຄົນ​ທີ່​ທັງ​ໂງ່​ທັງບໍ່ມີຄວາມສາມາດນັ້ນ, ພວກ ເຮົາກໍສົ່ງເຂົາເຈົ້າ​ແຄວ້ນ​ທີ່​ມີ​ເຈົ້າ​ມີ​ຈອມ​ຜູ້ບໍ່​ສະ​ຫຼາດ. ຂ້ານ້ອຍ​ເປັນຄົນໂງ່ແລະບໍ່ມີຄວາມສາ ມາດຫຍັງ, ຈິ່ງຖືກ​ສົ່ງມາແຄວ້ນສູ.

ຄຳເວົ້າຂອງຢ້ຽນຈືເຮັດໃຫ້ເຈົ້າແຄວ້ນສູແລະເຈົ້າຂຸນມູນນາຍແຄວ້ນສູທີ່ຄິດຢາກດູ​ຖູ​ກຫຍໍ້​ຫຍັນ​ເພິ່ນນັ້ນຮູ້ສຶກໜ້າ​ອາຍຫລາຍ, ຈົນ​ວ່າ​ເວົ້າ​ຫຍັງ​ບໍ່​ອອກ​ດົນ​ເຕີບ.ຢ້ຽນຈືໄດ້ຕອບໂຕ້ຢ່າງ ແຂງແຮງຕໍ່ຜູ້ຄົນທີ່ມີເຈດຕະນາທີ່ບໍ່ດີດ້ວຍວິທີການປັບຖານະຂອງຕົນເອງໃຫ້ຕ່ຳລົງແລະເວົ້າດູ​ຖູ​ກຫຍໍ້​ຫຍັນຕົນເອງກ່ອນ.